Ph.D

Evgeny V. Lyubin
Ph.D. Physics
Dmitriy N. Gulkin
Ph.D. Physics
Maria Kroychuk
Kirill Safronov
Daniil A. Shilkin
Ph.D. Physics
Ksenia A. Abrashitova
Alexander K. Petrov
Ph. D. Physics
Maria N. Romodina
Maria D. Khokhlova
Ph.D. Physics
Vabishchevich P.P.
Maxim R. Shcherbakov
Position: alumni

Graduates

Kirill I. Okhlopkov
Margarita I. Sharipova
Igor S. Balashov
Labunov A.S
Leites. L. B
Pustynnikova V.M.
Kipp P.A.
Rozanov A.D
A.A. Bragina
Alexey Ustinov
Daniil Akhremenkov
Yury Poimanov
A. Chezhegov
M. Sirotin
Shafirin Pavel
Ksenia A. Korzun
G.M. Varganov
V.V. Vigdorchik
Nikita R. Filatov
Pavlov O.O.
Shabaev D.F.
Avilkin V.I.
Nurgalieva P. K.
M. Yagodina
Elyas E. I.
Alexander F. Novoselov
Kashkarov P.K.
G. E. Kulagin
Mikhail Egorenkov
D. Yagudin
Snigirev V. S.
Natalya Kokareva
Elizaveta V. Melik-Gaykazyan
Maria Barsukova
Alexey A.Vasyakov
Anna A. Fedotova
Mamyan K.A.
A. Ibragimov
T. Antipov
Sverchkov A.S.
Shilin M.A.