Head of the lab

Andrey A. Fedyanin
Doctor of Science (Habilitation)

Research fellows

Alexander A. Ezhov
Ph. D. Physics
Tatyana V. Dolgova
Ph.D. Physics
Irina V. Soboleva
Ph.D. Physics
Vladimir O. Bessonov
Ph.D. Physics
Artem V. Chetvertukhin
Ph.D. Physics
Ilya M. Antropov
Ph.D. Physics
Evgeny V. Lyubin
Ph.D. Physics
Maxim R. Shcherbakov
Ph.D. Physics
Margarita I. Sharipova
Varvara V. Zubyuk
Alexander S. Shorokhov
Ph.D. Physics
Alexandr I. Musorin
Ph.D. Physics
Alexander K. Petrov
Ph. D. Physics
T.G. Baluyan
Ph.D. Physics
Nikita M. Shchelkunov
Boris I. Afinogenov
Ph.D.
Dombrovskaya Zh.O.
Ph.D. Physics
Aleksandr Yu. Frolov
Dmitriy N. Gulkin
Kirill I. Okhlopkov
Daniil A. Shilkin
Ph.D. Physics

PhD Students

Alexey A.Vasyakov
Maria Kroychuk
Kirill Safronov
Alexandra D. Gartman
Igor S. Balashov
Anna A. Popkova
Dmitry V. Obydennov
Ilya A. Novikov
Eugeny Vavaev

Students

A. Bekirov
D. Yagudin
Kiryanov M.
A. Chezhegov
M. Sirotin
Mikhail Egorenkov
Kashkarov P.K.
Alexander F. Novoselov
V.V. Vigdorchik
Labunov A.S
Nurgalieva P. K.
Vyacheslav Yushkov
A.A. Bragina
Kipp P.A.
Avilkin V.I.
Ostanin G.S.
Konovalova A.V.
Pustynnikova V.M.
Chernyak A.M.
G.M. Varganov