Head of Department

Andrey A. Fedyanin
Doctor of Science (Habilitation)

Staff

Lukyanchuk B.S.
Professor
Alexander A. Ezhov
Ph.D. Physics
Tatyana V. Dolgova
Ph.D. Physics
Irina V. Soboleva
Ph.D. Physics
Vladimir O. Bessonov
Ph.D. Physics
Artem V. Chetvertukhin
Ph.D. Physics
Ilya M. Antropov
Ph.D. Physics
Evgeny V. Lyubin
Ph.D. Physics
Alexander S. Shorokhov
Ph.D. Physics
Alexandr I. Musorin
Ph.D. Physics
T.G. Baluyan
Ph.D. Physics
Dombrovskaya Zh.O.
Ph.D. Physics
Daniil A. Shilkin
Ph.D. Physics
Alexander K. Petrov
Ph. D. Physics
Alexey A.Vasyakov
Margarita I. Sharipova
Varvara V. Zubyuk
Nikita M. Shchelkunov
Aleksandr Yu. Frolov
Dmitriy N. Gulkin
Kirill I. Okhlopkov

PhD Students

Maria Kroychuk
Kirill Safronov
Alexandra D. Gartman
Igor S. Balashov
Anna A. Popkova
Dmitry V. Obydennov
Ilya A. Novikov
Eugeny Vavaev
A. Bekirov
D. Yagudin
Kiryanov M.
Sitnianskii V. A.
Alexey Ustinov

Students

Leites. L. B
Student, 3rd year
M. Sirotin
Kashkarov P.K.
Labunov A.S
Vyacheslav Yushkov
A.A. Bragina
Kipp P.A.
Rozanov A.D
Shilin M.A.
Shabaev D.F.
T. Antipov
Ostanin G.S.
Konovalova A.V.
Pavlov O.O.
A. Ibragimov
Mamyan K.A.
Safiullin D. A.
Nerovnaya А.А.
Pustynnikova V.M.
Chernyak A.M.
G.M. Varganov
M. Yagodina